Eseménynaptár

Április 2021
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

EBÉDBEFIZETÉS

 Ebédre jelentkezés, ebédbefizetés, ebédről kiiratkozás ügyintézése a Polgármesteri Hivatalban történik. (Öttevény, Fő u. 100.)

Ebédlemondás a következő e-mail címen tehető:

konyha@otteveny.hu

emet logo szines

ntp 72 rgb

hatartalanul logo

TÁJÉKOZTATÓ

 

PROJEKTNYITÓ

 

Iskolánk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül meghirdetett TÁMOP 3.1.4-08/02 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázat nyertese lett.
Öttevény Község Önkormányzata által benyújtott „Dolgozzunk együtt az öttevényi gyerekek tudásáért” nevű pályázattal iskolánk 14 450 000 Ft támogatásra jogosult.

 A pályázat célja:


•  A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz, a foglalkozási helyzet javításához, az       egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a     kompetencia alapú oktatás bevezetése szükséges.
•  A kompetencia alapú oktatás változatos, sokszínű módszertanának és eszközei használatának bevezetése az intézményi tanulási-tanítási folyamatba elengedhetetlen a vonzó, diákokat a településen megtartó, színvonalas nevelés-oktatáshoz.
•  A pedagógusok módszertani kultúrájának további korszerűsítése.
•  A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése a szelektív hatások mérséklésével, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
•  Az oktatás minőségének komplex javítása.


 A pályázat keretein belül iskolánk vállalásai:


• A kompetencia alapú oktatást szolgáló programcsomagok implementációja 6 tanulócsoportban, 3 kompetencia területen a feltárt nevelési-oktatási szükségletek alapján.
• Újszerű tanulásszervezési eljárások használatának kiszélesítése: kompetencia alapú tananyagok, taneszközök használata; projekt alapú oktatás; témahét; tantárgytömbösített oktatás; műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása.
• Szegregáció-mentes együttnevelési környezet biztosítása: befogadó pedagógiai kultúra támogatása; személyre szabott fejlesztés egyéni tervek alapján; differenciálás.
• A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása.
• Pedagógusok szakmai továbbképzése, felkészítése az implementációra és az innovációra.
•  Hálózati tanulás segítségével mások Jó gyakorlatainak” megismerése, átvétele.

A pályázat részletes bemutatása:

Kompetencia terület

Bevont osztály
Szövegértés-szövegalkotás A 1. és 5. osztály
Matematika-logika A 3. és 7. osztály
Szociális és életvitel C 4. és 6. osztály

 

Tantárgytömbösített oktatás: magyar nyelv és irodalom 7.-8. osztály (megvalósítás,7-es tanmenet, 8-as tanmenet)


Tantárgyi bontás nélküli oktatás: Történelem-honismeret 6. osztály (tanterv,tanmenet)


Témahét: Nagy földrajzi felfedezések (Amerika) 1.-8. oszt. (leírás, képek)


3 hetet meghaladó projekt: Művészeti időutazás  5-8 oszt. (leírás, képek)


Moduláris oktatás: Népi kézműves mesterségek 5.-8. oszt.(leírás, képek)

 

A pályázatban résztvevő pedagógusok, bevont osztályok:

Pedagógus osztály Kompetencia terület
Rácz Józsefné 1. osztály Szövegértés- szövegalkotás kompetencia
Sik Gyuláné

3. osztály

5-8 osztály

Matematika-logika kompetencia
Moduláris oktatás
Szvobodáné Szente Katalin 4. osztály Szociális-életviteli kompetencia
Lengyel Tiborné

5. osztály

8. osztály

Szövegértés-szövegalkotás kompetencia

Tantárgytömbösítés

Jankovits Ildikó 

6. osztály

6. osztály

5-8. osztály

Szociális-életviteli kompetencia
Tantárgyi bontás nélküli oktatás

Moduláris oktatás

Horváth Attila  7. osztály Matematika-logika kompetencia
Rácz József 7. osztály Tantárgytömbösítés

 
 
Az bevont osztályok érintett tantárgyaiban a kötelező órák 25%-a interaktív tábla, számítógép használatával valósult meg az tanítás.


A tantestület tagjai közül 12 fő vett részt különböző továbbképzéseken összesen 1440 órában.
( I. melléklet)


A pedagógusok munkáját segítették a kompetencia-területi mentorok és az IKT mentor. A vezetőség segítségére volt  a folyamat szaktanácsadó és az IKT szaktanácsadó.( II. melléklet)


A bevont pedagógusok a következő címekkel töltöttek fel önálló innovációkat az Educatio Szolgáltatói kosarába :
- Sport általi nevelés
- Szövegértés-szövegalkotás dramatikus eszközökkel
- IKT. eszközök használata a betűtanítás időszakában, a szövegértés, szövegalkotás oktatásában, az 1. osztályban.
- Rendezőelv az életünkben
 
A pályázatban vállaltaknak megfelelően Tanulói laptop program című Jó gyakorlaton is részt vett 6 pedagógus. Ennek átvételére, pedagógiai programba való beépítésére nem volt módunk, mivel a tanulói laptop pályázatunk nem nyert pozitív elbírálást.
 
A pályázat céljainak, elvárásainak megfelelően módosítottuk az iskola Pedagógiai Programját, Helyi tantervét, SZMSZ-ét, IMIP-ét.
 

Elérhetőség

Öttevényi Általános Iskola

9153. Öttevény, Fő u. 143.

Tel: 96/485-023

iskola.otteveny@gmail.com

2021. április 19. Hétfő
Emma

 
A Nap kel 05:51-kor,
nyugszik 19:48-kor.

Holnap
Tivadar, Odett
napja lesz.

e-Napló

E-ÜGYINTÉZÉS Tájékoztató

kreta-e-ugyintezes

Igazolás beadás segítség

Az alábbi linkre kattintva részletes segítséget olvashatnak az igazolások e-ügyintézésen keresztül való elküldéséhez ha mobiltelefont használnak.

IGAZOLÁSOK FELTÖLTÉSE

Iskolánk alapítványa

Öttevény Község Iskolájáért Közalapítvány

Adószám: 18535576-1-08

Számlaszám: 59000064-10261378

orokos okoiskola logo

refintlogo color small 1

pénz hét
fenntarthatósági témahét